Our Blog

Vòng quay lựa chọn – ứng dụng trò chơi xác suất may mắn

Vòng quay lựa chọn là ứng dụng trò chơi dựa trên xác suất may mắn. Ứng dụng này phục vụ nhu cầu kinh doanh và giải trí của mọi người.

Vòng quay lựa chọn – ứng dụng dựa trên xác suất may mắn

Khác với các vòng quay khác, vòng quay lựa chọn của chúng tôi có thể tùy chỉnh trước các màn xoay cũng như phần thưởng. Với ứng dụng này, bạn có thể tạo được nhiều màn xoay  cho các sự kiện khác nhau. Bạn cũng có thể thay đổi tên của các màn xoay.

Vòng quay lựa chọn - ứng dụng trò chơi xác suất may mắn

Vòng quay lựa chọn – ứng dụng trò chơi xác suất may mắn

Chọn màn xoay, bạn có thể cấu hình các phần thưởng và tỉ lệ trúng thưởng. Bên cạnh đó, bạn có thể tạo các phần thưởng, thay đổi phần thưởng, tỉ lệ trao giải cho từng mục.

Bạn chỉ cần chạm nhẹ vào màn hình là vòng quay sẽ tự động xoay về đích. Tỉ lệ trúng thưởng dựa vào xác suất may mắn của bạn.

Hãy gọi cho chúng tôi: 0986 983 766 để biết thêm chi tiết.